Om Asbjørn

Asbjørn Djupdal

Dette er min hjemmeside. Jeg ser ut som på bildet, og har lagd denne hjemmesiden for å kunne fortelle litt om meg og mine interesser.

  • Navn: Asbjørn Djupdal
  • Født: 1977 i Alta
  • Bosted: Buvika

Jeg er utdannet dataingeniør med spesialisering mot maskinnær programmering og digital elektronikk. Fikk mastergrad i 2003 og forsvarte min Ph.D. i 2008, begge ved gruppe for datamaskiner, institutt for datateknikk, NTNU.

Jeg har hatt flere jobber, og har vekslet mellom akademia, industri og enkelte opphold i arktis og antarktis.